Tele­s­ko­pinės stum­domo­sios durys
„econoMaster EMT“ ir „econoMaster EMT-F“

Pasirinkę tele­s­ko­pines stum­domąsias duris Jūs turė­site platų įėjimą net ir tada, kai trūksta vietos. Tai patogu, nes pro duris greitai ir netruk­domai galės įeiti ir išeiti daug žmonių. Šių durų stum­domąją varčią stabilizuoja grindyse sumon­tuota vien­tisa krei­pia­nčioji. Varik­liai turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotus tipinius pati­krinimo ser­ti­fikatus, atit­inkančius stand­artą DIN 18650, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ tele­s­ko­pinių stum­domųjų durų „econoMaster EMT“ ir „econoMaster EMT-F“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („econoMaster EMT-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Stabilumas užti­krinamas naudojant tuščiavidurį atraminį pro­filį
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina dideli rit­inėliai
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„econoMaster EMT“„econoMaster EMT-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis145 mm145 mm
Durų varčios svoris
dvivėrės
keturvėrės

maks. 100 kg
maks. 80 kg

maks. 100 kg
maks. 80 kg
Vidinis įėjimo plotis
dvivėrės
keturvėrės

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040