Durų apkau­stai

Plačiame „BKS“ gaminių asorti­mente tikrai rasite medi­nėms, plien­inėms, aliuminio arba plas­tik­inėms durims tinkamų apkaustų. Būdami eva­ku­ac­inių durų spynų rinkos lyde­riai siūlome daug stand­artą EN 1125 atit­inkančių stryp­inių ran­kenų ir spau­džiamųjų strypų. Taip pat mūsų asorti­mente rasite griežtus saugumo rei­ka­lavimus atit­inkančių, įėjimo į butus durims ir objektinėms durims skirtų apsauginių apkaustų. Jei kiltų klausimų dėl kurio nors gaminio arba jo naudojimo, tie­siog krei­pkitės į mus.

Medi­nėms ir plien­inėms durims

Medi­nėms ir plien­inėms durims rinkitės specia­lius įvai­raus dizaino durų apkaustus su lizdais, trumpomis arba ilgomis plokštelėmis. „BKS“ durų apkaustus galė­site pri­ta­ikyti dau­gelyje sričių, nes jie apsaugo nuo įsil­aužimo bei yra tinkami nau­doti priešgaisrinėse ir eva­ku­ac­inėse duryse.

Aliuminio ir plas­tik­inėms durims

Šie „BKS“ durų apkau­stai specialiai skirti aliuminio arba plas­tik­inėms durims su vamzdiniu rėmu: siau­riems, skir­tingo standumo pro­fi­liams siūlome platų gaminių asorti­mentą, pageidaujant taip pat su papil­d­o­momis, pavyzdžiui, apsaugos nuo įsil­aužimo, priešgaisrinės apsaugos ir eva­ku­ac­inėmis, funkcijomis.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019