GU G 81x serijos užsukami vyriai

Patikimai atlaiko dideles ilga­laikes apkrovas

Pagal DIN EN 1935 pati­krinta iki 14 vyrių klasės, GU G 81x serijos užsukami vyriai pasižymi optimaliu funkcio­nalumu, plas­tiko duris veikiant iki 160 kg apkrova.

Jūs gau­site šiuos vari­antus:

GU G 816 F 100 – iki 160 kg

GU G 816 F 100 – iki 160 kg

 • Atlaiko apkrovas iki 160 kg, atsižvelgiant į
  pro­fi­liuočio kon­strukciją
 • Pasirenkamos tvir­tinimo galimybės su GU til­tais arba papil­d­omais varčių atrami­niais kumšteliais

GU G 812 F 100 – iki 120 kg

GU G 812 F 100 – iki 120 kg

 • Atlaiko apkrovas iki 120 kg, atsižvelgiant į
  pro­fi­liuočio kon­strukciją
 • Pasirenkamos tvir­tinimo galimybės su GU til­tais arba papil­d­omais varčių atrami­niais kumšteliais

GU G 810 F 100 – iki 100 kg

GU G 810 F 100 – iki 100 kg

 • Atlaiko apkrovas iki 100 kg, atsižvelgiant į
  pro­fi­liuočio kon­strukciją
 • Siūloma siau­roms varčioms arba rėmo pro­fi­liuočiams

Trumpa pra­našumų apžvalga

 • Vyrių kai­ščio dalys iš koro­zijai ats­paraus grūd­into plieno
 • Papra­stai su kai­ščiu nuo perjo­vimo
 • Didesnė apsauga nuo įsil­aužimo, SKG ser­ti­fikatas (2 žvai­gždutės)
 • CE ser­ti­fikatas pagal EN 1935 aukšči­au­sioje vyrių klasėje, naudojami ava­rinių ir eva­ku­acijos kelių duryse
 • Atlaiko dideles ilga­laikes apkrovas, vyrių klasė 14, 160 kg apkrova
 • Toks pat kiau­rymių išsidėstymas GU G 816 F 100 ir GU 812 F 100
 • Siūlomi skir­tingi vari­antai siau­roms varčioms arba rėmo pro­fi­liuočiams

Gaminių požymiai

 • Papra­stai vieno žmogaus atlie­kamas mon­tavimas ir nesudėtinga techninė priežiūra
 • 3D der­inimas tik vienu įrankiu, esant įkab­in­toms durims, nen­uimant nuo ele­mento apkrovos
 • Papra­stas apdirbimas, nes reikia tik 1 skers­mens angų
 • Linijinis šon­inių dalių reguliavimas
 • Grūd­intas apsauginis kai­štis
 • Vyrio dalys iš aliuminio
 • Kai­ščio dalys iš koro­zijai ats­paraus plieno
 • Techn­inės priežiūros nerei­ka­laujantis laikymas
 • DIN kai­rinis / DIN dešininis, galima nau­doti išorėje ir viduje
 • Varčios vyrio dydis – 100 mm

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE ženklinimas