Įmon­tuojamos spynos „BKS“

Nesvarbu, kokias duris naudojate – medines, plienines, aliuminio, plas­tikines ar stik­lines – „BKS“ gaminių asorti­mente tikrai rasite tinkamą įmon­tuojamą spyną. Būdami eva­ku­ac­inėms durims skirtų spynų rinkos lyde­riai mes siūlome didelį jų pasirinkimą. Taip pat siūlome priešgaisrinėms durims skirtų spynų ir priedų bei stand­artą DIN 18251 atit­inkančių įmon­tuojamų spynų vidaus ir objektinėms durims. Jei kiltų klausimų dėl kurio nors gaminio arba jo naudojimo, tie­siog krei­pkitės į mus.

Medi­nėms ir plien­inėms durims

Medi­nėms arba plien­inėms durims siūlome specialiai pri­ta­ikytas įmon­tuojamas spynas su tinka­momis užda­romo­siomis plokštelėmis ir priešspy­niais, skir­tais tvirtinti prie rėmo. Taip pat turime tinkamų nau­doti specialiose sri­tyse gaminių.

Aliuminio ir plas­tik­inėms durims

Siau­roms, skir­tingo standumo aliuminio arba plas­tikinio rėmo durims galite rinktis spynas su mažomis šerdimis iš mūsų pla­taus asorti­mento. Šių spynų galite gauti taip pat pagal individualų užs­akymą.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019