Mecha­nizuotos skląstinės spynos B-1893 / B-1993

2-jų varčių eva­ku­acijos durims pagal EN 179 arba EN 1125

Vamzdinio rėmo spyna su ypač greitai veiki­ančiu varikliu pasižymi šiomis trimis funkcijomis: mecha­nizuotai judina apa­tinį ir viršutinį užda­rymo strypą, esant pageid­avimui, atlieka tęstinę atida­rymo funkciją kasdie­niam vaikščiojimo režimui, gali­ausiai turi E atida­rymo funkciją, kai uždara varčia lieka užda­ryta, o atida­ryti galima tik atida­romą varčią.

Das motorische Treibriegelschloss

Das motorische Treibriegelschloss

Funktionen im Überblick.

Trumpa pra­našumų apžvalga:

  • Saugumas: užb­lokuoja uždarą varčią į viršų ir apačią. Esant pageid­avimui, galima nau­doti kartu su daugkar­tiniu skląsčiu
  • Patogumas: greitai veiki­antis variklis = greitas atra­kinimas
  • Efektyvumas: greitai sumon­tuojama dėl užda­romųjų kišenių išf­re­zavimo
  • Atida­romoje varčioje nerei­kalingas elek­tros tiekimas = jokių laidų
  • Lankstumas: dviejų varčių duris nau­doti galima kaip vienos varčios duris be mecha­nizuoto skląsčio arba kaip durų atida­rymo mecha­nizmą

Gaminių požymiai ir techn­i­niai duo­menys

B-1893B-1993
Naudojimas
2-jų varčių duryse18-oji serija19-oji serija / SECURY 19
Kontroli­niai kon­taktai
Kritimo kon­taktai
Skląsčio kon­taktai
Užra­kinama mecha­nizuotai
Atra­kinama mecha­nizuotai
Užra­kinimas
apačioje ir viršuje
Priedai
Valdymas
Ats­arginio mait­inimo amor­tiza­cinis įtaisas priešgaisrinėms durims
Tinklo dalis
Techn­i­niai duo­menys
Šerdžių mat­menys35–80 mm35–80 mm
LystėPlokščioji ir „U“ tipo lystė

Plokščioji ir „U“ tipo lystė

Ran­kenos kai­štis9 mm9 mm

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 179: Statybiniai apkaustai. Evakuacijos kelių atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamąja plokštele. Reikalavimai ir bandymo metodaiEN 1125: statybiniai apkaustai. Durų ir evakuacijos kelių avarinio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliuoju strypu. Reikalavimai ir bandymo metodaiAprobuota montuoti prie priešgaisrinių ir priešdūminių durųTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040