Kontrolinės įėjimo sis­temos

Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ Jums padės rasti tinkamą sprendimą, jei ieš­kote papra­stos, be kompiu­terio naudojamos pro­gramos, skirtos vienų durų varstymo kontrolei, ar dau­gelio didelės durų sis­temos durų varstymo kontrolei rei­kalingos patogios valdymo sis­temos.

Vienų durų kontrolinė įėjimo sis­tema

Atskirų durų varstymo kontrolės sis­temai „GU-BKS Access“ būdinga tai, jog tokią sis­temą galite sumon­tuoti ir užprogramuoti labai papra­stai. Ją galite kombinuoti su spynomis, kurios naudojamos su varik­liais, arba elektroma­gne­tinėmis durų sklendėmis. Įėjimo teisės suteikiamos naudojant PIN kodus arba kor­telę.

Mažiems ir dideliems objektams

Įėjimo kontrolės sis­tema „GEMOS­ access“ – tai puikus sprendimas, tinkantis bet kokio dydžio objektams ir bet kokioms durims. Visus elek­tron­inius durų kompo­nentus galite sujungti tarpusavyje ir kombinuoti. Sis­tema „GEMOS­ access“ palaiko visus daž­ni­ausiai naudojamus duo­menų nuskai­tymo metodus ir todėl gali būti labai lanksčiai naudojama.

Mažiems ir vidutinio dydžio objektams

Nesudėtingas įdiegimas, didelis lankstumas ir apsauga – pasirinkę mūsų kom­paktišką įėjimo kontrolės sis­temą „GEMOS­ access compact“ galė­site džiaugtis šiomis savybėmis mažuose ir vidutinio dydžio objektuose.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019