„HTS“ slenksčiai

Termiškai izo­liuoti slenksčiai

Plas­tik­inėms įėjimo durims

Termiškai izo­liuotus „HTS“ slenksčius galite kombinuoti su visomis daž­ni­ausiai naudoja­momis plas­tikinių pro­filių sis­te­momis. Jie puikiai tiks tiek naujos statybos, tiek renovuotuose pas­tatuose.

Medi­nėms įėjimo durims

Termiškai izo­liuotus „HTS“ slenksčius galite mon­tuoti prie medinių įėjimo durų naujos statybos arba renovuotuose pas­tatuose. Kon­strukcinės dalys yra pri­ta­ikytos pagal skir­tingą medinių ele­mentų kon­strukcinį gylį.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019