Automa­tinės durų tarpinės

Bend­rovės „GU“ automa­tines durų tarpines galite mon­tuoti medi­nėse, aliuminio arba plas­tik­inėse duryse. Jas naudojant užti­krinama gera durų ir grindų tarpo izoli­acija bei apsauga nuo skersvėjo, vabzdžių, dulkių ir purvo. Naudodami dvi­gubą reguliavimo mecha­nizmą su automa­tine bend­rovės „GU“ durų tarpine galite sandar­inti durų ir grindų tarpą, kurio aukštis yra iki 13 mm.

Jus domina mūsų asorti­mento automa­ti­niai durų tarpik­liai? Krei­pkitės į mus ir mes Jums mielai patar­sime!


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019