Tvir­tinimo tech­nika

Pasirinkę įmonių grupės „GU“ gami­nius gau­site ne vien tik paprasči­ausius tvir­tinimo tech­nikos ele­mentus: siūlome plačią aukštų sujungimo tech­no­logijų pro­gramą, atit­inkančią naujausių techn­inių stand­artų ir patikrų rei­ka­lavimus. Mūsų asorti­mente rasite varžtų langams, medvaržčių, remontui ir apkau­stams skirtų varžtų, presuotoms medi­enos drožlių plokštėms skirtų varžtų, anker­inių varžtų rėmams ir sukabin­amųjų varžtų, varžtų langų ran­kenoms, suktuvų galvučių ir kitų sukamųjų įrankių.

Jus domina mūsų asorti­mento tvir­tinimo tech­nika? Krei­pkitės į mus ir mes Jums mielai patar­sime!


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019