Pas mus Jums atsiveria didelės galimybės

Krei­ptis dėl darbo į įmonių grupę „Gretsch­-Uni­tas“ verta – mūsų dar­buotojai gali nuolat kelti kvali­fika­ciją ir tobulėti. Mūsų bend­rovėje vyraujanti gera darbo atmosfera, užti­krinama socialinė atsa­komybė ir atviras bendravimas ska­tina aukštą dar­buotojų motyvaciją ir ilga­metį darbą bend­rovėje. Visa tai yra mūsų bendrai siekiamos ilga­laikės sėkmės pagrindas.

Darbo pasiūlymai

Mūsų sėkmingai veiklą vykdančioje ir augančioje įmonių grupėje nuolat kuriamos naujos darbo vietos, kurioms užimti mes ieš­kome kvali­fikuotų ir motyvuotų žmonių.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019