Apsuka­mieji apkau­stai „UNI­TAS“

Medi­niams langams

Itin daug įvairių vėdinimo galimybių turi mūsų medi­niams langams skirti apsuka­mieji apkau­stai, skirti nau­doti varčioms iki 175 kg. Naudojant sėkmingai sukurtą cen­t­rinį užraktą „UNI-JET“ langas užda­romas itin sanda­riai, nes visuose rakinimo taškuose yra sumon­tuotos falco tar­pelį optimaliai išlygin­ančios, savaime sus­i­re­gu­liuojančios grybo formos galvutės „CLEVERLE“.

Bend­rovės „GU“ apsukamųjų apkaustų, skirtų medi­niams langams, privalumai

  • Sėkmingai naudojamas cen­t­rinis užraktas „UNI-JET“, kuris taip pat naudojamas atver­čia­mie­siems-atida­romie­siems ele­mentams
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Pavadinimas

Falco plotis
[mm]

Variklio lizdas
[mm]

Varčios storis
[mm]

Maks. varčios svoris
[kg]

Maks.
varčios falco plotis
[mm]

Maks.
varčios falco aukštis
[mm]

Prisukamas apsuka­masis guolis
„UNITAS 93 Bo“11/4/111556 – 11017516002850

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019