Apsuka­mieji apkau­stai „UNI­TAS“

Metali­niams langams

Pasirinkę bend­rovės „GU“ apsukamuo­sius apkaustus, kuriuos galima mon­tuoti iki 175 kg sve­r­i­ančiose varčiose, metali­niams langams suteik­site rafinuotumo.

Bend­rovės „GU“ apsukamųjų apkaustų, skirtų metali­niams langams, privalumai

  • Kom­paktiški apsuka­mieji guoliai tik­s­liai pri­ta­ikyti pagal skir­tingų pro­filių sis­temų ypatumus
  • Geras sandarumas, nes naudojamas silikoninė tarpinė
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Pavadinimas

Varčios storis
[mm]

Maks. varčios svoris [kg]

Maks. varčios plotis [mm]

Maks. varčios aukštis [mm]

Prisukamas apsuka­masis guolis
„UNITAS 88“pagal pro­filių sis­temą175pagal pro­filių sis­temąpagal pro­filių sis­temą

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019