Apver­čia­mieji apkau­stai „UNI­TAS“

Medi­niams langams

Bend­rovės „GU“ apver­čia­mieji apkau­stai medi­niams langams turi sėkmingai naudojamą cen­t­rinį užraktą „UNI-JET“ ir pri­ta­ikyti nau­doti stačia­kampėse apver­čiamo­siose varčiose, apvaliems ir dvi­gubiems langams, kurių varčios sveria iki 300 kg, o maksimalus varčios užkaito plotis yra 2 950 mm. Cen­t­ri­niame užrakte su savaime sus­i­re­gu­liuojančia grybo formos galvute „CLEVERLE“ optimaliai išlyginamas užkaito tar­pelis. Sis­tema stebina apgal­votu ir patogiu valdymo sprendimu: visos funkcijos val­domos viena ran­kena. Šia ran­kena langą galite atida­ryti, užfiks­uoti vėdinimo padėtyje arba sanda­riai užda­ryti.

Itin praktiški: varčią vienu mostu galima apversti 180° kampu. Į vidų apverstą išo­rinę varčios pusę patogu valyti.

Bend­rovės „GU“ apver­čiamųjų apkaustų, skirtų medi­niams langams, privalumai

  • Cen­t­rinis užraktas „UNI-JET“ taip pat naudojamas atver­čia­mie­siems-atida­romie­siems ele­mentams
  • Regu­liuojamas varčios stabdis apver­čiamajame guolyje stabiliai laiko varčią bet kurioje vėdinimo padėtyje
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Pavadinimas

Falco plotis
[mm]

Variklio lizdas
[mm]

Varčios storis
[mm]

Maks. varčios svoris
[kg]

Varčios falco skersmuo
[mm]

Maks.
varčios falco plotis
[mm]

Maks.
varčios falco aukštis
[mm]

Prisukamas apver­čia­masis guolis
„UNITAS 5 Bo“11/4/111556 – 9217529502200
„UNITAS 7 Bo“11/4/112068 – 11017529502200
Įfrezuojami apver­čia­mieji guoliai
„UNITAS 10/22“11/4/112068 – 11030029502200
„UNITAS 4“
Apvalūs langai
15/4/151556 – 92100424 – 2016

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE ženklinimas