Apver­čia­mieji apkau­stai „UNITAS / 515“

Metali­niams langams

Su bend­rovės „GU“ apver­čiamaisiais apkau­s­tais, kurie tinka stačia­kampėms apver­čiamo­sioms varčioms, galė­site apversti net ir dide­lius metali­nius langus su varčiomis iki 175 kg. Sis­tema yra itin patogi: visos funkcijos val­domos viena ran­kena. Ja langą galite atida­ryti, užfiks­uoti vėdinimo padėtyje arba sanda­riai užda­ryti.

Itin praktiški: varčią vienu mostu galima apversti 180° kampu ir patogiai nuvalyti.

Bend­rovės „GU“ apver­čiamųjų apkaustų, skirtų metali­niams langams, privalumai

  • Regu­liuojamas varčios stabdis apver­čiamajame guolyje stabiliai laiko varčią bet kurioje vėdinimo padėtyje
  • Kom­paktiški apkaustų „UNITAS 18“ apver­čia­mieji guoliai tik­s­liai pri­ta­ikyti pagal skir­tingų pro­filių sis­temų ypatumus
  • Naudojant apkaustų 515 varianto apver­čiamąjį cinko lydinio guolį varčią galima užfiks­uoti valyti skirtoje padėtyje
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Pavadinimas

Varčios storis
[mm]

Maks. varčios svoris [kg]

Maks. varčios plotis [mm]

Maks. varčios aukštis [mm]

Prisukamas apver­čia­masis guolis
„UNITAS 18“pagal pro­filių sis­temą175pagal pro­filių sis­temąpagal pro­filių sis­temą
515pagal pro­filių sis­temą130pagal pro­filių sis­temąpagal pro­filių sis­temą

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019