Apver­čia­mieji apkau­stai „UNI­TAS“

Plas­tiki­niams langams

Bend­rovės „GU“ apver­čia­mieji apkau­stai plas­tiki­niams langams turi sėkmingai naudojamą cen­t­rinį užraktą „UNI-JET“ ir yra pri­ta­ikyti nau­doti stačia­kampėse varčiose bei apvaliems langams su varčiomis, kurių svoris yra iki 175 kg, o varčios užlaidos plotis nuo 2 950 mm. Cen­t­ri­niame užrakte su savaime sus­ide­ri­n­ančia grybo formos galvute „CLEVERLE“ optimaliai išlyginamas užkaito tar­pelis. Be to, ši sis­tema stebina savo apgal­votu ir patogiu valdymu: visos funkcijos val­domos viena ran­kena. Ja langą galite atida­ryti, užfiks­uoti vėdinimo padėtyje arba sanda­riai užda­ryti.

Itin praktiški: varčią vienu mostu galima apversti 180° kampu. Į vidų apverstą išo­rinę varčios pusę patogu valyti.

Bend­rovės „GU“ apver­čiamųjų apkaustų, skirtų plas­tiki­niams langams, privalumai

  • Cen­t­rinis užraktas „UNI-JET“ taip pat naudojamas atver­čia­mie­siems-atida­romie­siems ele­mentams
  • Regu­liuojamas varčios stabdis apver­čiamajame guolyje stabiliai laiko varčią bet kurioje vėdinimo padėtyje
  • Kom­paktiški apver­čia­mieji guoliai tik­s­liai pri­ta­ikyti pagal skir­tingų pro­filių sis­temų ypatumus
  • Geras sandarumas, nes naudojamas silikoninė tarpinė
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Pavadinimas

Varčios storis
[mm]

Maks. varčios svoris [kg]

Maks. varčios falco plotis [mm]

Maks. varčios falco aukštis
[mm]

Prisukamas apver­čia­masis guolis
„UNITAS 16“pagal pro­filių sis­temą17529502200

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019