Pri­g­laudžiamoji apkaustų sis­tema

„ALU-JET AK 8“

Aliumin­inių langų apkau­stai skirti aukštos kokybės langams objektuose: visos matomos „ALU-JET AK 8“ apkaustų dalys pagamintos iš ano­duoto arba miltel­iniu būdu dažyto aliuminio.

Išsamiai apie „ALU-JET AK 8“

„ALU-JET AK 8“ centrinis užraktas

„ALU-JET AK 8“ centrinis užraktas

 • Cen­t­rinis užraktas „ALU-JET AK 8“ suda­rytas iš krei­pia­mųjų ir yra pri­ta­ikytas euro­pi­niam varčios 15 / 20 griove­liui

„ALU-JET AK 8“ vyriai

„ALU-JET AK 8“ vyriai

 • Daugi­ausia 130 kg svorio varčioms

Dizaino privalumai

 • Aukštos kokybės gamykloje ano­duotas sidabro spalvos bei baltai arba juodai dažytas paviršius; taip pat neapdo­rotas paviršius, kad būtų galima jį padengti pagal objekto spalvą
 • Vienodai atrodantys kampi­niai ir žirklių vyriai prig­lunda prie varčios užlaidos

Paprasta nau­doti

 • Nereikia apdo­roti rėmo pro­filių
 • Visos užden­giamo­sios dalys pri­ta­ikytos euro­pi­niam 15 / 20 varčios griove­liui ir 10 / 14, 12 / 15 arba 14 / 18 skersstakčio griove­liams.
 • Dėl log­inės krei­pia­mųjų sujungimo sis­temos apkau­stai mon­tuojami labai papra­stai
 • Krei­pia­mųjų geo­me­trija puikiai pri­ta­ikyta 15 / 20 varčios griove­liams
 • Patogus apkaustų reguliavimas trijose plokštumose
 • Naudojant patikimas „SPACIO“ ir „ADAGIO-A“ serijos pavaros mecha­nizmo ran­kenėles užti­krinamas patogus naudojimas (alter­natyva: įgręžiamoji pavara ir 7 mm keturkampio formos vieta įstatomo­sioms ran­kenėlėms)

Naudojimo galimybės

 • Išbandyta apkaustų keliamoji galia iki 130 kg

Pro­duktų apžvalga

Pavadinimas„ALU-JET AK 8“
Užkaito tar­pelis [mm]11,5
Skersstakčio griove­liai [mm]

10/14
12/15
14/18

Pati­krinta apkaustų keliamoji galia [kg]130
Maks. varčios plotis [mm]1 700
Maks. varčios aukštis [mm]2 800
Atkrei­pkite dėmesį į visus mat­menų ir svorio duo­menis, pateiktus atit­inkamose dia­gramose.

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Atidaromųjų atverčiamųjų apkaustų programa UNI-JET 10,2 MB Atsiųsti