Atlenki­amųjų-stum­domųjų langų sąvarų apkau­stai

Atlenkiamųjų-stumdomųjų langų sąvarų apkaustai
 
 

Atida­rant lango sąvara šiek tiek nusileidžia į išorę ir kiekvi­enoje padėtyje išlaiko stabilią atida­rymo padėtį. Langų atlenkimo ir stumdymo funkcija dau­gelyje statybos objektų turi funkcio­nalių ir este­tinių pra­našumų. Naudojant šį langą, galima sukurti vien­tisą fasado su ištisiniu stiklu išo­rinį vaizdą. Pasi­telkus atlenki­amųjų-stum­domųjų langų sis­temą ats­i­randa daug įvairių fasado api­pavidali­nimo galimybių.

Galimos kon­strukcijos / sprendimai alenkiamuo­siuose-stum­domuo­siuose languose:

Atlenki­amųjų-stum­domųjų langų žirklėsSKS40SKS50SKS65SKS65HSKS100SKS100HSKS180

Sąvaros svoris
(maks. kg)

405065100100100180
Sąvaros aukštis
(min. mm)
276640800600110015002000
Sąvaros plotis
(min. mm)
450450450450520520520
Sąvaros aukštis
(maks. mm)
64080011001100150020002500
Sąvaros plotis
(maks. mm)
2500250025002500250025002500
Atida­rymo plotis
(laips­niais)
50505030452020

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019