Horizon­taliai stum­domų langų apkau­stai

Horizontaliai stumdomų langų apkaustai
 
 

Horizon­taliai stum­domi langai naudojami ten, kur net ir atida­rius langus reikia išlaikyti elegan­tišką stik­linio fasado išvaizdą ir vien­tisą vaizdą. Priešingai nei naudojant tra­dicinius atver­čiamuo­sius arba atida­romuo­sius-atver­čiamuo­sius langus, lango plotas rėmo atžvilgiu ne pasukamas, o atver­čiamas lygiag­rečiai su stik­liniu fasadu. Be to, toks atida­rymo būdas dėl tolygiai regu­liuojamų atida­rymo pločių taip pat tinka natūralioms vėdinimo koncepcijoms įgyvend­inti. Palyginti su atver­čiamaisiais langais, horizon­taliai stum­domi langai, esant vienodam atida­rymo pločiui, pasiekia gerokai didesnę oro apykaitos normą. Kaip ir visiems į išorę atida­romiems langams, esant šiam atida­rymo būdui, nereikia vietos vidinėje sri­tyje.

Galimos kon­strukcijos / sprendimai horizon­taliai stum­domuose languose:

PavadinimasPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Sąvaros svoris
(maks. kg)
100100200200200

Sąvaros aukštis
(min. mm)

3504506709301400
Sąvaros plotis
(min. mm)
3504506709301400
Sąvaros aukštis
(maks. mm)
7501000150020002100
Sąvaros plotis
(maks. mm)
20002000200020002000

Atida­rymo ranka plotis
(mm)

150180150180180

Atida­rymo
varikliu plotis
(mm)

180250180250250

Pagal užs­akymą galimos ir didesnio svorio sąvaros.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019