PSK atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai
„GU-966/150 oZ“, „GU-968/150 oZ“

Geri­ausiai tinka vidutinio dydžio ele­mentams su varčiomis iki 130 kg

Atverčiamieji-stumdomieji apkaustai „GU-966/150 oZ“
 
 

Naudojant atver­čiamuo­sius-stum­domuo­sius apkaustus „GU-966/150 oZ“ ir „GU-968/150 oZ“ mažiems ir vidutinio dydžio medi­niams, plas­tiki­niams ir metali­niams langams bei įstikl­in­toms durims su varčiomis iki 130 kg ir 1600 mm pločio falcu, pasiekiamas didži­ausias tik­s­lumas. Užraktas „oZ“ turi priverstinio valdymo žirkles. Varčia visada juda lygiag­rečiai su rėmu ir todėl negali per­sisukti. Naudojant varčias, kurių falco plotis didesnis nei 1200 mm, žirklės yra papil­d­omai sujungtos su metaliniu strypu taip, kad varčia būtų tolygiai spau­džiama per visą savo plotį. Dėl tvirtos apkaustų kon­strukcijos ilgam užti­krinamas neprie­kai­štingas veikimas, o dėl modernaus vežimėlio ele­mentai puikiai juda. Stum­domo­sios varčios juda švel­niai ir tik­s­liai į pageidaujamą padėtį. Ergo­no­miškos aliuminio ran­kenos, kuriomis val­domos visos funkcijos, papildo šios serijos gaminių asorti­mentą.

Atver­čiamųjų-stum­domųjų apkaustų
„GU-966/150 oZ“ ir „GU-968/150 oZ“ privalumai

  • Pris­pau­dimą regu­liuojant strypine jungtimi, kai naudojamos varčios su didesniu nei 1200 mm pločio užkaitu, užti­krinama durų varčios apsauga nuo per­sisu­kimo
  • Automa­tinis fik­savimas atvertimo padėtyje užti­krina saugų vėdinimą
  • Vienodos žirklės ir vežimėlis medi­niams ir plas­tiki­niams ele­mentams
  • Užda­romi ran­kena arba iš abejų pusių val­domu pro­filio cil­indru
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Naudojimo sritisVarčios falco plotis
[mm]
Varčios falco aukštis [mm]Maks. varčios svoris [kg]
Mediena arba plas­tikas
„GU-966/150 oZ“
640 – 1600*700 – 2350130
Metalas           
„GU-968/150 oZ“
600 – 1600*730 – 2400130
* nuo 1200 mm pločio varčios falco su pris­pau­dimo jėgos reguliavimo įtaisu

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019