Atver­čia­mieji-stum­domieji apkau­stai „GU-90 oZ“

Geri­ausiai tinka mažiems ir lengviems ele­mentams, kai varčios svoris yra iki 90 kg

Apkau­stai ir cen­t­rinis užraktas „GU-90 oZ“ yra tik­slus sprendimas mažiems medi­niams, plas­tiki­niams arba metali­niams ele­mentams. Cen­t­rinis užraktas pagamintas iš aukštos kokybės atida­romųjų-atver­čiamųjų dalių. Visuose rakinimo taškuose yra sumon­tuotos grybo formos galvutės „CLEVERLE“, kurios pačios išlygina toler­ancijas tarp lango ir rėmo. Užraktas „oZ“ turi priverstinio valdymo žirkles. Varčia juda lygiag­rečiai su rėmu ir todėl negali per­sisukti. Kai varčios falcas yra didesnis nei 1200 mm, papil­d­omai žirklės tarpusavyje sujungiamos taip, kad varčią spaustų tolygiai per visą varčios plotį. Viršuti­niame krei­pia­nčiajame bėgelyje inte­gruotas trau­kimo mecha­nizmas ir siauras vežimėlis suteikia elegancijos. Ergo­no­miškos aliuminio ran­kenos, kuriomis val­domos visos funkcijos, papildo šios serijos gaminių asorti­mentą.

Atver­čiamųjų-stum­domųjų apkaustų „GU-90 oZ“ privalumai

  • Pris­pau­dimą regu­liuojant strypine jungtimi, kai naudojamos varčios su didesniu nei 1200 mm pločio užkaitu, užti­krina durų varčios apsaugą nuo per­sisu­kimo
  • Vienodos žirklės ir vežimėlis medi­niams, plas­tiki­niams ir aliuminio ele­mentams
  • Dėl krei­pia­majame bėgelyje judančio pris­pau­dimo mecha­nizmo ir plo­nesnio vežimėlio elegan­tiškai atrodanti kon­strukcija
  • Visi cen­t­rinio užrakto nustatymai atlie­kami naudojant „Torx“ raktą
  • Su antiko­ro­zine paviršiaus danga „ferGUard*silber“

Techn­i­niai duo­menys

Naudojimo sritisVarčios falco plotis [mm]Varčios falco aukštis [mm]Maks. varčios svoris [kg]
Mediena arba plas­tikas700 – 1600*700 – 2350 90
Metalas600 – 1600*730 – 240090
*Kai varčios falco plotis didesnis nei 1200 mm, su pris­pau­dimo reguliavimo mecha­nizmu

X
Kita informacija
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019