Plonam rėmui skirta furnitūra arba ištisi­n­iame korpuse sumon­tuota furnitūra

Galite rinktis iš šių modelių:

„DIRIGENT“

Modelis „DIRIGENT“ Serijos „DIRIGENT“ plo­niems rėmams skirta furnitūra yra aiškios formos ir linijų. Ran­kenų „DIRIGENT“ išskir­tinis bruožas – tie­sios linijos ir funkcio­nalumas.

„ADAGIO“

Modelis „ADAGIO“ Serijos „ADAGIO“ ran­kenos išsiskiria iš kitų dėl apvalių ir švelnių formų. Šias ran­kenas malonu ir paprasta valdyti.

„MODENA“

Modelis „MODENA“ Ver­žlaus dizaino langų furnitūra „MODENA“ išsiskiria suapval­in­tomis for­momis. Jos papra­stai val­domos ir labai patogios.

„SOPRANO“

Modelis „SOPRANO“ Serijos „SOPRANO“ gami­niai savo šiuo­laikiš­komis for­momis papildo plo­niems rėmams skirtos furnitūros asorti­mentą. Ran­kenas malonu liesti, jos akį traukia dėl šiuo­laikiško dizaino.

Naudojimo sritys

Kaip ran­kenų arba keičiamoji furnitūra, atskiri skydeliai su ran­kena arba be jos pas­tato viduje ir išorėje.

Galima nau­doti aliuminio durims ir medi­nėms, plas­tik­inėms arba metalinėms įstikl­in­toms durims.

Techn­i­niai duo­menys

Plonam rėmui skirta furnitūra arba ištisi­n­iame korpuse sumon­tuota furnitūra
Skydelio aukštis 220 mm
Skydelio plotis 28 mm
Skydelio gylis 9 mm
Atstumas iki euro­pie­tiško rakinimo cil­indro
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“70, 72, 92 mm
„SOPRANO“85, 92 mm
Atstumas iki apvalaus cil­indro
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“78/94 mm
„SOPRANO“
Ketur­bria­unis kai­štis
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“7 mm (kai atstumas yra 70 mm)
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“8 mm
(kai atstumas yra 72, 78, 92 arba 94 mm)
„SOPRANO“8 mm
Varžtai
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“2 vnt. (kai atstumas yra 70 arba 72 mm)
„DIRIGENT“, „ADAGIO“, „MODENA“3 vnt.
(kai atstumas yra 72, 78, 92 arba 94 mm)
„SOPRANO“2 vnt. (kai atstumas yra 85 mm)
„SOPRANO“3 vnt. (kai atstumas yra 92 mm)

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019