Slenksčiai

Naudodami žen­kl­inti CE ženklu ser­ti­fikuotus, termiškai atskirtus bend­rovės „GU“ slenksčius įstikl­in­toms durims ir daug ploto užiman­tiems stum­domie­siems ele­mentams mon­tuoti, galite sutaupyti daug energijos. Slenksčių mon­tavimo aukštis yra ned­idelis, todėl juos galima nau­doti renovuojamuose ir naujos statybos pas­tatuose. Naudodami jungtis ir kitus priedus mūsų slenksčius galite pri­ta­ikyti beveik visoms medi­nėms arba plas­tik­inėms pro­filių sis­te­moms arba galite įgyvend­inti savo individualų sprendimą.

Stum­domie­siems ele­mentams

Jūs galite rinktis: didži­ausią šilumos izoli­aciją ir neįgalie­siems pri­ta­ikytus sprendimus naudojant slenksčius „GU-thermostep“. Pasirinkę modulinę bend­rovės „GU“ slenksčių sis­temą galė­site įgyvend­inti individualių sis­teminių sprendimų naudodami nedaug dalių.

Įstikl­in­toms durims

Visada tinkamas sprendimas: bend­rovė „GU“ siūlo specia­lius slenksčius įstikl­in­toms plas­tik­inėms arba medi­nėms durims. Jei naudojate medi­nius ele­mentus, Jums reikia pasirinkti anšlago arba vidu­rinės tarpinės vari­antą.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019