Slenksčiai stum­domie­siems ele­mentams

Slenkstis – labai svarbi stum­domojo ele­mento dalis. Termiškai atskyrus zonas šiluma iš pas­tato vidaus negali patekti į lauką ir gali būti sutaupoma energijos. Be to, bend­rovės „GU“ slenksčiai yra labai stabilūs.

„GU-thermostep“

Pasirinkę žen­kl­inti CE ženklu ser­ti­fikuotą ir labai gerai izo­liuotą slenkstį „GU-thermostep 204“ ir „GU-thermostep 164“ galė­site sumažinti šilumos srauto cirkuli­aciją ties medinių ir plas­tikinių stum­domųjų ele­mentų jungtimis. Taip galė­site sutaupyti daug energijos. Be to, kiekvi­enai sis­temai individualiai pri­ta­i­komi slenksčiai yra labai stabilūs.

Bend­rovės „GU“ modulinė slenksčių sis­tema

Naudodami šią modulinę sis­temą, sus­idedančią iš kampinių jungčių ir pro­filių sis­temos priedų, kiekvi­enai pro­filių sis­temai galė­site greitai ir nesudėtingai sukurti įvairių savybių slenksčių sprendimus.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Naujas grindų slenkstis „GU-thermostep 204“,skirtas stumdomiesiems elementams 1,7 MB Atsiųsti
Stumdomųjų apkaustų programa 3,4 MB Atsiųsti