Slanki­ojančių kon­strukcijų apkau­stai GU-823 ir GU-923

„Gretsch­-Uni­tas“ slanki­ojančių kon­strukcijų sprendimai yra papra­stai sujungiami tarpusavyje. Didesnis leistinas varčios svoris leidžia sumažinti rei­kalingų atskirų ele­mentų skaičių ir užti­krina maksimalų atsida­rymo plotį. Per didesnį skaidrų paviršių kambarys yra apšviečiamas geriau ir tampa dar jau­kesnis.

Rutuli­niai guoliai ir plas­tiki­niai vyriai su danga tik­s­liai ir tyliai juda krei­pia­muoju bėgeliu atida­rant ir užda­rant varčią. Tai leidžia lengvai ir saugiai jud­inti didesnes ir sun­kesnes varčias.

Pagal atskirą užklausą galime pasiūlyti apskai­čiavimų pro­gramą, su kuria papra­stai apskai­čiuo­site kiekvi­enam pro­fi­liui rei­kalingą varčios plotį.

Su GU sis­temi­niais durų slenksčiais pri­ta­ikyti nau­doti „Gretsch­-Uni­tas“ apkau­stai užti­krina kon­strukcijos veikimo sklandumą pagal DIN 18040.

GU-823 ir GU-923

Apa­ti­niai sulank­stomi apkau­stai užti­krina slanki­ojančių ele­mentų mon­tavimo patogumą neprik­lausomai nuo viršutinės ele­mento jung­ties stabilumo; tai leidžia sujungti kon­strukciją sklandžiai ir nepalie­kant tarpų prie grindų.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Atsiųsti
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
Naujoji sulankstomųjų apkaustų karta 2,3 MB Atsiųsti