Nauji­enos

Įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ nuolat siūlo naujų gaminių įvai­riose sri­tyse. Čia rasite trumpą naujienų apžvalgą.

Nauji gami­niai

Sužino­kite pirmi, kokias naujoves siūlo įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“. Išsamią informaciją apie gaminį arba sis­temą rasite spu­stelėję.

Seminarai ir mokymai

Įmonių grupė „GU“ siūlo išsamią kvali­fika­cijos kėlimo pro­gramą toki­omis temomis kaip, pavyzdžiui, CE ser­ti­fikavimas. Čia rasite išsa­mesnės informacijos apie temas ir datas.

Par­odos

Mes džiaug­simės galėdami Jus pasveik­inti prie savo stendo artimi­au­sios par­odos metu. Kada ir kur mus galite rasti, sužino­site spu­stelėję.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018