Seminarai ir mokymai

Nea­bejojame, kad iš įmonių grupės „GU“ semi­narų sąrašo išsirink­site bent vieną Jus domi­n­antį semi­narą. Siūlomos įvai­rios temos: nuo langų ir durų tech­nikos iki automa­tinių įėjimo sis­temų ir naujausių moder­nios architektūros, norminių aktų bei gairių ten­dencijų. Žinoma, semi­narų metu apta­riame ir mūsų sis­temi­nius sprendimus ir ser­ti­fikavimą.

Susi­siekite su mumis: mes pakon­sultuo­sime renkantis tinkamus mokymus ir mielai ats­akysime į visus klausimus. Pagal Jūsų pageid­avimus galime parengti kartu su Jumis suder­intus semi­narus, kuriuos galime vesti Jūsų bend­rovėje.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­taktai:
Jei turite klausimų dėl mūsų semi­narų pasiūlymo, į juos mielai ats­akys mūsų dar­buotojų komanda:

Tel.:
+370 5 232 90 56

Faksas:
+370 5 232 90 63

El. paštas:
info(at)g-u.lt