Apa­ra­tinės įrangos kompo­nentai

Įsigiję „GEMOS“ apa­ra­tinės įrangos kompo­nentų asorti­mento gaminių būsite pasi­ruošę visiems atvejams. Modulinės struktūros 19 colių sis­temos techninę įrangą su paruoš­tais kabe­liais lengva prijungti, nes ši įranga įdiegiama savaime.

Valdiklis „GEMOS“

Naudodami valdiklį „GEMOS“ per vieną nuo­sekliąją jungtį arba TCP / IP pro­tokolą galite prijungti iki 8 posis­temių.

Modulinis valdymo pultas

Modulinis valdymo pultas buvo sukurtas vadovaujantis moder­niems valdymo pultams keliamais rei­ka­lavimais. Jame įdiegtos visos tipinės funkcijos sis­temai „GEMOS“, vaizdo ir ryšio sis­te­moms valdyti.


X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019