Nuo šiol užsiregistravus pasiekiamas paslaugas rasite adresu

service.g-u.com

Užsiregistruoti

Ar norite pasinaudoti mūsų naująja paslauga? Prašome užsiregistruoti adesu

service.g-u.com

Functional facades
<br />Uncompromising system solutionsGU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationRetrofittable security – made easy! With tested products of the GU groupixalo – the electronic locking system
<br />Barrier-free construction –
<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsThe electronic SE locking system
<br />Identifying – Locking – Organising

Sveiki atvykę

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ jau daugiau nei 100 metų yra langų ir durų, automa­tinių įėjimo sis­temų bei pas­tatų valdymo sis­temų lyderė. Pas mus rasite ne tik platų priva­tiems gyven­a­mie­siems namams skirtą langų apkaustų, bet ir pas­tatų valdymo sis­temų asorti­mentą. Krei­pkitės į mus, jei savo sis­temai ieš­kote daviklio arba Jums rei­kalingas CE ser­ti­fikatas.

NAUJIENOS
NAUJI­ENOS
SPAUDA
SPAUDA
ARCHITEKTAI IR PROJEKTUOTOJAI
ARCHITEKTAI IR PRO­JEKTUOTOJAI
APTARNAVIMAS
APTAR­NAVIMAS
KARJERA
KARJERA
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
ĮVYKDYTI PRO­JEKTAI

X
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019