Bīdāmās durvis

GU Automatic izvēlei piedāvā plašu bīdāmo durvju sorti­mentu ēku ieeju automa­tizācijai: šauras un slaidas formas bīdāmās durvis, kā arī īpaši elegantas liektās bīdāmās durvis vai vietu taupošus tele­s­ko­piskos bīdāmo durvju izpildījumus. Vai tās būtu avārijas izejas bīdāmās durvis ar EK modeļa pārbaudes ser­ti­fikātu vai īpaši eko­no­misks durvju izpildījums -sistēmas drošībai uzņēmums GU neatkarīgi no izpildījuma piešķir vissvarīgāko nozīmi. Jūs varat paļauties ne tikai uz sistēmu augsto kvalitāti un pievilcīgo dizainu, bet arī uz to dar­bības efek­tivitāti.

Lineārās bīdāmās durvis compactMaster CM/CM-F

Lielāka veiktspēja ar optimāli sama­zinātu kon­strukciju. Pateicoties "īstajam" montāžas aug­stumam, kas atbilst tikai 100 mm, dzinējs pilnībā uzņem augšējo vērtnes pro­filu un lieliski iekļaujas ēkas arhitektūrā.

Lineārās bīdāmās durvis compactMaster CM/CM-F WK2

Izpildījums compactMaster ar pre­testības klasi WK2 (RC 2-) sevī apvieno aiz­sardzību pret uzlaušanu un filigrānu sistēmas optisko risinājumu.

Lineārās bīdāmās durvis econoMaster EM/EM-F

Šī durvju sistēma pār­lie­cina ar daudzām pozitīvām īpašībām: šīs bīdāmās durvis īpaši izceļas ar ātru atvēršanos un klusu pārvirzi, gan arī ar vieglu montāžu un dar­bības efek­tivitāti.

Lineārās bīdāmās durvis heavyMaster HM/HM-F

Šīm bīdāmajām durvīm nekādas pro­b­lēmas nesagādā ne lieli izmēri, ne slīdošās vērtnes svars līdz pat 200 kg, Tikpat efektīvi tās tiek galā arī ar intensīvu cil­vēku plūsmu un īpaši augstu noslogojumu.

Lineārās bīdāmās durvis GS-100

Fokusēšanās uz būtiskajām funkcijām nodrošina augstu kvalitāti par izcilu cenas-veiktspējas attie­cību. Dar­bības efek­tivitāti nodrošina jau rūpnīcā uzmontē­tais dzinēja mehā­nisms un "Plug & Play" standarts.

Eva­kuācijas ejās uzstādāmas bīdāmās durvis HM-F FT

Pirmās un vienīgās eva­kuācijas ejās uzstādāmās bīdāmās durvis, kurām ir veikta EK modeļa pārbaude saskaņā gan ar regulu AutSchR, gan arī ar regulu EltVTR. Tās garantē drošu eva­kuācijas ceļu gan dienas laikā, gan arī dar­bojoties režīmā "IZSLĒGTS/NAKTS".

Tele­s­ko­piskās bīdāmās durvis econoMaster EMT/EMT-F

Lai nodrošinātu maksimāli platu durvju eju ier­obežotas telpas apstākļos, optimālu risinājumu piedāvā šo bīdāmo durvju divvērtņu vai četrvērtņu izpildījums.

Liektās bīdāmās durvis compactMaster CMR/CMR-F

Lai atstātu Jums pie­tie­kami plašu telpu Jūsu radošo ideju īstenošanai attie­cībā uz ēkas rep­rezentatīvo ieeju, šīs bīdošās durvis tiek izga­tavotas tieši saskaņā ar Jūsu individuā­lajiem para­me­triem.

Četrstūra formas bīdāmās durvis compactMaster CMW/CMW-F

Ja ēkas ieejas zona ir izvei­dota uz ēkas stūra, četrstūra formas bīdāmās durvis pielāgojas ēkai, tai piešķirot nepa­rastu vizuālu akcentu.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde