Četrstūra formas bīdāmās durvis
compactMaster CMW/CMW-F

Speciālas bīdāmās durvis ar individuāla dizaina veidošanas iespējām ēkas ieejas zonā. Ar šīm durvīm Jūs varat izveidot jebkuru leņķi 90° un 179° amplitūdā. Lie­lais drošības sen­soru skaits nodrošina galvenā noslēg­profila aiz­sardzību atbil­stoši stand­artam DIN 18650. Ar "īsto" dzinēja aug­stumu, kas atbilst 100 mm, šaurā rāmja pro­filu sistēmas augšējais durvju vērtnes pro­fils ir inte­grēts dzinējā un to nosedz pār­segs. Tādējādi šīs četrstūra formas bīdāmas durvis ir iespējams viegli un vizuāli pievilcīgā veidā inte­grēt visās filigrānajās apakškon­strukcijās.

GU četrstūra formas bīdāmās durvis compactMaster CMW/CMW-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Rezerves dzinējs (compactMaster CMW-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina nomai­nāma slīdvirsma ar gumijas gultņiem
  • "Īstais" dzinēja aug­stums: 100 mm
  • Ātra atvēršanās: līdz pat 0,9 m/s
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Inte­grēts slēg­mehā­nisms pie riteņu šasijas
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliscompactMaster CMWcompactMaster CMW-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums100 mm100 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 100 kgmaks. 100 kg
Brīvais ejas platums
divvērtņu

900 – 2000 mm

900 – 2000 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040