Liektās bīdāmās durvis compactMaster CMR/CMR-F

Ja Jūs savai ēkai vēla­ties rep­rezentatīvu ieejas zonu, kas piedāvā arī automā­tisko slīdošo durvju sniegtās priekšro­cības, šīs liektās bīdāmās durvis compactMaster CMR / CMR-F durvis būs perfekts risinājums, kas apmie­rinās Jūsu prasības. Vai tās būtu lēzenās arkas liektās bīdāmās durvis, kas ir pielāgotas fasādei, vai arī pus­apļa vai pilna apļa durvis ar dia­metru līdz4000 mm - tās optimāli iekļaujas ēkas arhitektūrā. Eva­kuācijas un avārijas ejās izpildījums CMR-F piedāvā atvēršanās platumu līdz 2500 mm. Dzinējiem TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tie ir ser­ti­ficēti atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU liektās bīdāmās durvis compactMaster CMR/CMR-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Rezerves dzinējs (compactMaster CMR-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Izteikti klusa vērtnes pārvirze, ko nodrošina pašie­centrējošos riteņu gultņi (pa 4 riteņiem uz katru slīdošo vērtni)
  • Ātra atvēršanās: līdz pat 0,9 m/s
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Inte­grēts slēg­mehā­nisms pie riteņu šasijas
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām
  •  

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliscompactMaster CMRcompactMaster CMR-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums115 mm115 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 100 kgmaks. 100 kg
Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040