Lineārās bīdāmās durvis
compactMaster CM/CM-F WK2

Pateicoties "īstajam" dzinēja aug­stumam, kas atbilst tikai 100 mm, izpildījums compactMaster CM WK2 tagad piedāvā arī aiz­sardzību pret uzlaušanu atbil­stoši stand­arta EN 1627-1630 prasībām. Kom­paktā kon­strukcija un pār­segā inte­grē­tais durvju pro­fils panāk to, ka šis izpildījums gan­drīz vai sap­lūst ar fasādi. Uzstādot šo izpildījumu, piemēram, aptiekās, bankās vai juve­lieru un optikas vei­kalos, ir iespējams perfekti apvi­enot cau­r­spīdīgumu un atbilstību arhitek­to­niskajām prasībām ar paaugstinātu aiz­sardzību pret durvju uzlaušanu.

GU lineārās bīdāmās durvis compactMaster CM WK2/CM-F WK2 Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Rezerves dzinējs (compactMaster CM-F WK2) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina lieli atbalsta riteņi un nomai­nāma slīdvirsma ar gumijas gultņiem
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām
  • Automā­tiskas dar­bības daudz­punktu slēg­mehā­nisms AMV ar 2 aizslēgšanas punktiem katrā vērtnē garantē drošību un komfortu
  • Pateicoties papildu kompo­nen­tiem dzinējā, tiek novērsta durvju izcelšana
  • Nerūsējošā tērauda leņķis un savi­enojuma pro­fili sānu noslēdzošajās malās stabilizē slīdošo vērtni
  • Pre­testības klase RC 2 (saskaņā ar korelācijas tabulu EN 1627)

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliscompactMaster
CM WK2
compactMaster
CM-F WK2
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums100 mm100 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 100 kgmaks. 100 kg

Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu


800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
Pārbaudīts saskaņā ar pretestības klasi RC 2 atbilstoši standartam EN 1627-1630Piemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040