Lineārās bīdāmās durvis econoMaster EM/EM-F

Eko­no­miskas, efektīvas, ātras, ar klusu pārvirzi un vienkāršu montāžu šīs automā­tiskās bīdāmās durvis ir piemērotas uzstādīšanai gan­drīz jebkurā situācijā. Vai tas būtu izpildījums tikai ar dzinēju un slīdošo vērtni vai arī ar sāna daļām vai virs­logu – GU Automatic Jums pēc vēlēšanās piedāvā arī montāžu, nodošanu ekspluatācijā un apkopi. Sevi praksē pierādījusī durvju tehno­loģija ar 2 atbalsta riteņiem un pre­tri­teni katrai riteņu šasijai garantē mazu nodilumu un ilgu kalpošanas laiku. Papildus tam dzinējiem TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tie ir ser­ti­ficēti atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU lineārās bīdāmās durvis econoMaster EM/EM-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Rezerves dzinējs (econoMaster EM-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Līdz vissīkākajai detaļai noslīpēta, daudzkārt pārbaudīta mehā­nismā sistēma
  • Ātra atvēršanās: līdz 0,9 m/s
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Inte­grēts slēg­mehā­nisms pie riteņu šasijas
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliseconoMaster EMeconoMaster EM-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums130 mm130 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 130 kgmaks. 130 kg
Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040