Lineārās bīdāmās durvis heavyMaster HM/HM-F

Uzstādot bīdāmās durvis heavyMaster, Jūs iegū­siet "pro­b­lēmu atrisinātāju" vietās, uz kurām attiecas speciālas prasības. Ar šīs sistēmas palīdzību ir iespējams uzstādīt līdz pat 200 kg smagas liela izmēra slīdošās vērtnes, piemēram, slimnīcu un klīniku rentgena kabinetos, kuru durvis ir jāa­prīko ar svina plāksnēm. Slīdošās vērtnes rāmi, kas sastāv no termiski atdalītas pro­filu sistēmas vai tērauda kon­strukcijas, ir iespējams efektīvi un klusi pārvirzīt ar hevy­Master dzinēju. Dzinējiem TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tie ir ser­ti­ficēti atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU lineārās bīdāmās durvis heavyMaster HM/HM-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Rezerves dzinējs (heavyMaster HM-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina nomai­nāma slīdvirsma ar gumijas gultņiem
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Inte­grēts slēg­mehā­nisms pie riteņu šasijas
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām
  •  

Teh­niskie dati

Dzinēja modelisheavyMaster HMheavyMaster HM-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums130 mm130 mm
Durvju vērtnes svarsmaks. 200 kgmaks. 160 kg
Brīvais ejas platums
vienvērtnes
divvērtņu

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040