Tele­s­ko­piskās bīdāmās durvis
econoMaster EMT/EMT-F

Uzstādot tele­s­ko­piskās bīdāmās durvis, Jūs iegū­siet platu eju arī tad, ja telpa ir ier­obežota. Tādējādi ieejas zonu ātri un netraucēti var šķērsot daudz cil­vēku. Nepārtrauktas kon­strukcijas grīdas vadotne palīdz nostabilizēt slīdošo vērtni. Dzinējiem TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tie ir ser­ti­ficēti atbil­stoši stand­artam DIN 18650 un atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU tele­s­ko­piskās bīdāmās durvis econoMaster EMT/EMT-F Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Rezerves dzinējs (econoMaster EMT-F) ar div­taktu motoru tehno­loģiju eva­kuācijas un avārijas ejām
  • Augstu stabilitātes līmeni, ko nodrošina dobās kameras balsta pro­fils
  • Izteikti klusa pārvirze, ko nodrošina lieli atbalsta riteņi
  • Ātra atvēršanās: līdz pat 0,9 m/s
  • Pārs­katāma un vienkārša lie­t­ošana
  • Inte­grēts slēg­mehā­nisms pie riteņu šasijas
  • Ar automā­tiskās ieprogrammēšanās funkciju aprī­kota vadības sistēma ar daudzveidīgām pies­lēgšanas un iestatīšanas iespējām

Teh­niskie dati

Dzinēja modeliseconoMaster EMTeconoMaster EMT-F
Uzstādīšana pie eva­kuācijas un avārijas ejām
Dzinēja aug­stums145 mm145 mm
Durvju vērtnes svars
divvērtņu
četrvērtņu

maks. 100 kg
maks. 80 kg

maks. 100 kg
maks. 80 kg
Brīvais ejas platums
divvērtņu
četrvērtņu

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm

900 – 2500 mm
1400 – 3800 mm
Atvēršanās ātrumsmaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasAutSchR: Direktīva par evakuācijas ejās uzstādāmajām automātiskajām bīdāmajām durvīmPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040