Bīdāmā stikla siena shopMaster GSW-A

Šo bīdāmo stikla sienu kli­enti ir ieci­enījuši tās augstā komforta līmeņa un daudzveidīgo dizaina veidošanas iespēju dēļ, piemēram, veidojot atdalošās sienas vai fasādes koncepcijas. Pateicoties sienas kom­paktajai kon­strukcijai, stikla paneļu vadības sliedei un novie­t­ojuma nišām nepie­ciešams pavisam maz vietas. Moduļi ir aprī­koti ar pēdējās paaudzes riteņu bloku tehno­loģiju, kas ietver lodīšu gultņu atbalsta riteņus ar plast­masas apvalku. Tie arī ilg­termiņā spēj nodrošināt efektīvu stikla paneļu dar­bību un klusu pārvirzi. Pateicoties mazajam montāžas aug­stumam, kas ir tikai 86,5 mm, gan­drīz visās vietās ir iespējama vadības sliedes uzstādīšana vienā līmenī ar gri­estiem. Nepie­ciešamā grīdas vadotne stikla paneļiem nodrošina papildu stabilitāti un īpašu lie­t­ošanas komfortu. Drošības apsvērumu dēļ automā­tiskās pilns­tikla bīdāmās durvis strāvas padeves pārtrau­kuma gadījumā ir pārbīdāmās arī manuāli.

GU bīdāmās stikla sienas shopMaster GSW-A Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Šķēršļu iden­ti­ficēšana
  • Stikla paneļu attālums iestatāms amplitūdā no 50 līdz 1500 mm
  • Augstvērtīgi lodīšu gultņu slīdes mehā­nismi ar plast­masas apvalku
  • Droša, nepārtraukta grīdas vadotne
  • Strāvas padeves pārtrau­kuma gadījumā stikla paneļus iespējams pārbīdīt manuāli
  • Pēc izvēles aprīkojama ar pilnībā automa­tizētu stāvošo sienas paneļu pār­segu
  •  

Teh­niskie dati

shopMaster GSW-A
Maks. stikla paneļu aug­stums3500 mm
Maks. stikla paneļu platums1250 mm
Maks. stikla paneļu svars150 kg
Maks. stikla paneļu skaits32
Iespējamie stikla biezumi10 / 12 mm
Vadības sliedes izpildījumslineāra, četrstūraina, liekta
Ātrums50 – 150 mm/s

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde