Bīdāmā stikla siena shopMaster GSW-M

Ar šo bīdāmo stikla sienu Jūs varat izveidot atdalošās sienas un fasādes koncepcijas "Shop-in-Shop" kon­strukcijām, iešķirot tām daudzveidību un individuālu dizainu. Gan­drīz jebkuram plānojumam – atkarībā no aprīkojuma ar lineāru, liektas formas vai seg­mentētu dizainu. Stikla paneļus ērti un viegli pielāgojamā veidā iespējams izkārtot visdažādākajos variantos grīdas vadotne tam nav nepie­ciešama. Pateicoties sistēmas kom­paktajai kon­strukcijai, vadības sliede un novie­t­ošanas nišas aizņem maz vietas. Sliedes mehā­nismi ir aprī­koti ar aug­stas kvalitātes lodīšu gultņu karietēm, kas ilg­termiņā nodrošina efektīvu, vieglu stikla paneļu kus­tību, sienas paneļiem atver­oties un aizver­oties. Piemēram, veramo-bīdāmo paneļu, kas ir ērti aprī­koti ar durvju aizvērējiem, uzstādīšana ļauj izveidot visdažādākā platuma un izmēra ejas.

GU bīdāmās stikla sienas shopMaster GSW-M Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Modulāra uzbūve ar rūpnīcā samontētiem funkcionā­lajiem ele­men­tiem
  • Veramo gala paneli var kombinēt ar PRIME OFFICE sērijas slēdzenēm
  • Augstvērtīgi lodīšu gultņu slīdes mehā­nismi ar plast­masas apvalku
  • Divdaļīga vadības sliede ērtai liektu formu izveidošanai
  • Nav nepie­ciešama vien­ga­bala grīdas vadotne

Teh­niskie dati

shopMaster GSW-M
Maks. stikla paneļu aug­stums3500 mm
Maks. stikla paneļu platums1250 mm
Maks. stikla paneļu svars150 kg
Iespējamie stikla biezumi10 / 12 mm
Vadības sliedes izpildījumslineāra, četrstūraina, seg­mentēta, liekta

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde