Durvju atvērēji ar elek­trisko dzinēju

GU Automatic veramo durvju dzinēji visbiežāk tiek uzstādīti vietās, kurās ir svarīga bezbarjeru piekļuve un kurās galvenā nozīme tiek piešķirta komfortam. Veramo durvju dzinējs automā­tiskajā režīmā viegli atver arī ugunsdrošas durvis un durvis ar dūmu izolāciju , kuru aizvēršanai ir nepie­ciešams attie­cīgs aizvēršanas spēks. Papildus tam mūsu klusos un efektīvos dzinējus papildus var uzstādīt arī manuāli dar­bināmajām vera­majām durvīm.

Durvju atvērējs ar elek­trisko dzinēju DTR / DTR B

Paaugstinātas komforta klases, bezbarjeru būvnie­cība ir iespējama arī vietās, kurās nepie­ciešams ievērot klusumu – pateicoties šim dzinējam, kurš automā­tiskajā režīmā īpaši klusi spēj atvērt arī smagas durvis. Vari­antam DTR B ugunsgrēka gadījumā vienas vērtnes vai divu vērtņu durvis mehā­niski tiek aizvērtas, izman­tojot uzstādīto ats­peri.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde