Durvju atvērējs ar elek­trisko dzinēju DTR / DTR B

Vienkārša iekšdurvju un ārdurvju vēršana arī tad, ja tās ir lielas un smagas. Pateicoties tam, ka DTR durvju atvērējs ar elek­trisko dzinēju dar­bojas īpaši klusi, tas tiek izman­tots arī vietās, kurās nepie­ciešams ievērot klusumu.

Ugunsdrošības modelim DTR B ir atļauja izman­tošanai ugunsdrošības durvīs ar vērtņu platumu līdz 1400 mm.

Gan DTR, gan DTR B ir pie­ejami ar pavelkama vai stumjama modeļa sliedi vai ar stumjama modeļa šķēres roku, lai savi­e­notu spraugu dziļumus.

Divviru durvis ar uzstādīto aizvēršanas secības vadības ierīci tiek aizvērtas droši un pareizajā secībā.

GU ražotie durvju atvērēji ar elek­trisko dzinēju DTR / DTR B Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

  • Izturīgs elektro­mehā­niskais durvju atvērējs ar elek­trisko dzinēju
  • Īpaši kluss un tādēļ piemērots arī vietās, kur nepie­ciešama klusa dar­bība
  • Modelis DTR B ir piemērots izman­tošanai ugunsdrošības durvīs
    (aizvērēju izmēri EN4 – EN6)
  • Uzstādīta mehā­niska aizvēršanas secības vadības ierīce izman­tošanai divviru durvīm
  • Ies­lēdzama vēja spiediena funkcija
  • Aktivizējama "Push-to-go" funkcija
  • TÜV veikta EK modeļa pārbaude, ser­ti­ficēts atbil­stoši stand­ar­tiem DIN 18650 un EN 16005

Izstrādājuma para­metri / teh­niskie dati

Dzinēja modelisDTRDTR B

Atvēršana

elektro­mehā­nisks

Slēdzošo mehā­nismu sistēma

elektro­mehā­niski un ats­peres spēks

Atvēršanas platums

Maks. 115°

Izman­tošana

Ugunsdrošajām durvīm un durvīm ar dūmu izolāciju
vienvērtnes
divvērtņu
Izpildījums
Stumjams (sliede vai šķēru roka)
Pavelkams (sliede)
Izmēri (platums x aug­stums x dziļums)
vienvērtnes780 x 85 x 124 mm
divvērtņuMalas attālums x 108 x 126 mm

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmasEN 16005: Ieejas durvis ar mehanizētu piedziņu. Lietošanas drošums. Prasības un testēšanas metodes