Individuālās piekļuves sistēmas

Dažādas individuālās piekļuves sistēmas atšķiras pēc manipulācijas drošības, piekļuves komforta un per­sonu piekļuves frekvences. Individuālās piekļuves sistēmu jomas risinājumi pār­lie­cina ne tikai ar to funkcio­nalitāti un drošību, bet gan arī to estē­tiskais tēls un dizains nosaka jaunus stand­artus.

Rotējošās ieejas barjeras

Neatkarīgi no tā, vai tās tiek izman­totas kā atsevišķas sistēmas vai tās ir saslēgtas rindas slēgumā iekš­telpās vai ārpus telpām: rotējošās ieejas barjeras ir populārākais individuālo piekļuves sistēmu veids, un to rak­sturo dažādās izman­tošanas iespējas.

Ver­tikālā rotējošā ieejas barjera

Ar savu augstvērtīgo dizainu ver­tikālās rotējošās ieejas barjeras perfekti iekļaujas rep­rezentatīvās ēkās un ar 4 vērtņu modeli piedāvā palielinātu individuālo piekļuves dalījumu.

Ieejas vār­tiņi

Pateicoties kombinācija ar ieejas vār­tiņiem ar motoru, iespējams radīt bezbarjeru individuālo piekļuves dalījumu un nodrošināt mate­riālu transportēšanu.

Vār­tiņi ar sens­o­riem

Lie­t­otājiem draudzīgs piekļuves komforts, augsta cau­rejamības kapacitāte un rep­rezentatīva optika: vār­tiņi ar sens­o­riem nodrošina augstākā līmeņa individuālās piekļuves sistēmas.

Lāzera kolonnas un joslu dalītāji

Lāzera kolonnas parasti ir paredzētas piekļuves sistēmu, LED gaismas avotu un eva­kuācijas durvju termināļa uzstādīšanai. Tās pārsvarā tiek uzstādītas ieejas vār­tiņiem, kā arī ver­tikālai rotējošajai ieejas barjerai GU-GT 1000, jo šajos gadījumos nav iespējama inte­grācija individuā­lajā piekļuves sistēmā.

Drošības karuseļdurvis un izliektās bīdāmās drošības durvis

GU grupas kom­paktās drošības karuseļdurvis un izliektās bīdāmās drošības durvis nodrošina uzti­camu un ērtu individuālo piekļuves dalījumu arī bez kontroles per­sonāla.

Portāla rotējošās ieejas barjeras

Darba aiz­sardzībai vai brīvā laika pavadīšanas vietās, stadionos vai pārējās starp ēku un pazemes garāžu: GU grupas portāla rotējošās ieejas barjeras ar motoru nodrošina ar savu modeļu un aprīkojumu daudzveidību piedāvājumu visas droša individuālā piekļuves dalījuma prasības ārpus telpām.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde