Ieejas vār­tiņi

Vecākiem ar bērnu ratiņiem, cil­vēkiem ratiņkrēslā vai ceļotājiem ar bagāžu rotējošās ieejas barjeras un ver­tikālās rotējošās ieejas barjeras rada šķēršļus. Pateicoties kombinācijai ar GU grupas ieejas vār­tiņiem ar motoru, visiem iespējams vienkārši iziet caur individuālo piekļuves sistēmu – abos vir­zi­enos. Tie sniedz elegantu optisko tēlu un ir vei­doti no nerūsējošiem mate­riāliem, un šādi tie ir piemēroti gan biroju ēkai, gan arī brīvā laika pavadīšanas vietām vai lidostām.

Modeļu vari­anti:

Ieejas vārtiņi GU-IT 1000

Ieejas vārtiņi GU-IT 1000 Stikla un nerūsējošā tērauda apvi­enojums īpaši izceļ ieejas vār­tiņus GU-IT 1000. GU-IT 1000 lie­t­otāji iegūst no to vieglās un klusās dar­bības, ēkas apsaim­nie­kotāji - no to mehā­nisma, kuram nav nepie­ciešama liela apkope.

Ieejas vārtiņi GU-IH 1000

Ieejas vārtiņi GU-IH 1000 Optimā­lais individuālās piekļuves sistēmas bezbarjeru piekļuves papildinājums: ieejas vār­tiņi GU-IH 1000. Tā kā tie ir nerūsējoši, izturīgi un ilgmūžīgi - tie ir paredzēti lielam per­sonu piekļuves daudzumam. Ar fik­sa­tora ele­mentā uzstādītu piedziņu un neuzkrītošu nerūsējošā tērauda optiku, ieejas vār­tiņus iespējams viegli inte­grēt arhitektūras risinājumos.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde