Rotējošās ieejas barjeras

Neatkarīgi no tā, vai tās tiek izman­totas kā atsevišķas sistēmas vai tās ir saslēgtas rindas slēgumā iekš­telpās vai ārpus telpām: rotējošās ieejas barjeras ir populārākais piekļuves kontroles sistēmu veids, un to rak­sturo dažādās izman­tošanas iespējas. Normālā dar­bības stāvoklī elek­triskās bremzes rotējošo zvai­gzni nofiksē slēgtā stāvoklī. Saņemot lāzera sistēmas atbloķēšanas signālu vai manuāli atbloķējot, piemēram, izman­tojot vadības paneli, šīs bremzes tiek atbrīvotas, un ieeja atveras. Lai ies­lēgtu piedziņu un ieietu, nepie­ciešams tikai nedaudz paspiest. Visas GU grupas rotējošās ieejas barjeras ir pie­ejamas kā rotējošās ieejas barjeras ar trīs spraišļiem vai bezbarjeru un eva­kuācijas ceļu papildinošiem piekļuves risinājumiem kā rotējošās ieejas barjeras ar diviem spraišļiem.

Modeļu vari­anti:

Rotējošās ieejas barjeras GU-MC2 / GU-MC3

Rotējošās ieejas barjeras GU-MC2 / GU-MC3 Ja individuā­lajā piekļuves sistēmām ir nepie­ciešama robusta kon­strukcija, augsta per­sonu piekļuves frekvence un izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, rotējošā ieejas barjera ar motora piedziņu GU-MC2 / GU-MC3 ir pareizā izvēle. Ar savu noa­paļoto, izturīgo un pret vandalismu izturīgo nerūsējošā tērauda korpusu šī izmaksu ziņā izdevīgā rotējošā ieejas barjera ir īpaši piemērota noslogotām zonām iekš­telpās. Aprīkojot to ar papildu pie­ejamo ziemas pakotni, tā būs piemērota arī skarbos laikapstākļos neaizs­argātā vietā ārpus telpām.

Rotējošās ieejas barjeras GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO

Rotējošās ieejas barjeras GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO Pateicoties abpusējai rotējošai zvai­gznei, rotējošā ieejas barjera GU-MC2 DUO / GU-MC3 DUO ir piemērota uzstādīšanai vairāku joslu novie­t­ojumos, īpaši zonās ar augstu per­sonu piekļuves frekvenci.

Rotējošās ieejas barjeras GU-MT2 / GU-MT3

Rotējošās ieejas barjeras GU-MT2 / GU-MT3 Ar izturīgo un optiski izteik­smīgo nerūsējošā tērauda korpusu rotējošā ieejas barjera ar motora piedziņu GU-MT2 / GU-MT3 ir optimāli piemērota, lai ēku iekš­telpās izvei­dotu piekļuves zonas, kuros nepie­ciešams īpašs estē­tisks akcents.

Rotējošās ieejas barjeras GU-CM2 / GU-CM3

Rotējošās ieejas barjeras GU-CM2 / GU-CM3 Kom­paktā rotējošā ieejas barjera ar motora piedziņu GU-CM2 / GU-CM3 ar pret laikapstākļiem izturīgu korpusu ar pulver­krāsojuma pārklājumu un inte­grētu atbalsta kāju ar mai­nāmu aug­stumu, tā ir īpaši piemērota uzstādīšanai ārpus telpām. Pēc izvēles tā ir pie­ejama arī iekš­telpām kā nerūsējošā tērauda modelis ar fik­sētu aug­stumu.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde