Karuseļdurvis ar platu eju GGR

Šeit Jūs atradī­siet elegantu, enerģiju taupošu ieejas zonas risinājumu eva­kuācijas un avārijas ejām, kā arī lielai cil­vēku plūsmai. Iei­ešana un iziešana pa durvīm ar iepirkumu un bērnu ratiņiem vai per­sonām uz ratiņkrēs­liem nesagādās nekādas grūtības, jo tas būs ērti un droši. 3 vai 4 vērtņu izpildījumam vērtnes ir sadalītas divās daļās, kuras elek­triskie magnēti stabili notur normālas dar­bības režīmā. Ugunsgrēka gadījumā, pārtrūk­stot strāvas padevei vai tiekot nospie­stam avārijas slēdzim, fik­sācijas mehā­nisms tiek atbloķēts un lielākās paneļu sekcijas ap vidus kolonnu ir iespējams salocīt eva­kuēšanās vir­zienā. Lielo izmēru dēļ durvju dar­bība ir pilnībā automa­tizēta un cil­vēku aiz­sardzību garantē pie rotējošajiem paneļiem uzstādītās drošības kon­taktlīstes, sadursmes novēršanas sen­sori, kas cil­vēkus pas­argā no sadursmes ar durvju paneļiem, arī korpusa sienu balstu sen­sori atbil­stoši aktuā­lajam stand­artam DIN 18650.

GU ražotās karuseļdurvis ar platām ejām GGR Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Ideāli piemērotas lielam apmeklētāju skaitam
  • Plaša telpa, piemēram, iepirkumu ratiņiem, bērnu ratiņiem, ratiņkrēs­liem
  • Var izmantot eva­kuācijas un avārijas ejās, pateicoties salokāmiem paneļiem
  • Manuāli dar­bināms nakts aizslēgs
  • Aizslēgšana, izman­tojot aizšaujamo bultu slēdzenes pie durvju paneļiem vai nakts aizslēgu
  •  

Teh­niskie dati

Karuseļdurvis ar platu eju GGR
Iekšējais dia­metrs3600 – 6200 mm
Pār­kares aug­stums500 – 800 mm
Durvju vērtņu skaits3 vai 4 vērtnes
Manuāli dar­bināms nakts aizslēgs

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmas