Pilns­tikla karuseļdurvis GGG

Maksimāls cau­r­spīdīgums un rep­rezentatīvs izskats attie­cībā uz mūsdi­enīgu stikla fasāžu durvju zonu - tieši to Jums piedāvā GU Automatic pilns­tikla karuseļdurvis. To nodrošina līdz minimumam sašau­rinātie rāmja pro­fili un grīdā noslēp­tais dzinējs. Mēs īstenosim Jūsu vēlmes īsā laikā – piemēram, salie­kamas vērtnes vasaras režīma atvērumam vai automā­tiskas dar­bības nakts aizslēgs. Gan pus­automā­tiskajām, gan arī automā­tiskajām karuseļdurvīm TÜV ir veicis EK modeļa pārbaudi, tās ir ser­ti­ficētas saskaņā ar stand­artu DIN 18650 un tās atbilst aktuā­lajām direktīvām vai attie­cīgi tiesību normām.

GU ražotās pilns­tikla karuseļdurvis GGG Jums piedāvā šādas priekšro­cības:

     

  • Līdz minimumam sašau­rināti rāmja pro­fili
  • Tur­niketa kon­strukcija: stikls ar šauru alumīnija pro­filu rāmi
  • Salie­kamā vari­anta izveidošanas mehā­nisms vasaras pozīcijai
  • Automā­tiskas dar­bības vai manuāli dar­bināms nakts aizslēgs
  • Elektro­mehā­nisks slēg­mehā­nisms pie krust­veida durvju kon­strukcijas un / vai mehā­niska aizslēgšana, izman­tojot aizšaujamo bultu slēdzenes
  • Aktivizējama "Push-and-go" funkcija
  •  

Teh­niskie dati

Pilns­tikla karuseļdurvis GGG
Iekšējais dia­metrs1800 – 3000 mm
Stikla jumts16 mm
Durvju vērtņu skaits3 vai 4 vērtnes
Manuāli dar­bināms nakts aizslēgs
Automā­tiskas dar­bības nakts aizslēgs

X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
DTN 80 - Durvju atvērējs ar elektrisko dzinēju 12-18 1,9 MB Lejupielāde
DIN 18650: Automātiskās durvju sistēmas