Daudz­punktu slēdzenes

Mājas ārdurvis un fasādes durvis izvirza īpašas prasības attie­cībā uz izturību pret uzlaušanu, ugun­saiz­sardzību, blīvumu un piekļuvi. Ar GU daudz­punktu slēdzenēm Jūs šīs prasības apmie­rinā­siet ar augstu precizitāti: Izman­tojot papildu slēdzēj­ele­mentus durvju augšējā un apakšējā nodalījumā, kā arī atrodot individuālus risinājumus jebkurai montāžas situācijai – no manuālā izpildījuma līdz pat durvju aizslēgšanas sistēmai ar pašaizslēgšanās un panikas funkciju.

BKSremote BTC

Jaunums durvju bezvadu elek­tro­niskās slēgšanas izstrādājumu klāstā ir gud­rais kodu klavia­tūras ar bate­rijām apvi­enojums ar radio­si­gnāla EK cil­indru vai radio­si­gnāla EK slēdzeni. Šie komplekti ir īpaši ērti papildus aprīkošanai.

Koka vai tērauda durvīm

Drošība koka vai tērauda durvīm: Pateicoties lielam attālumam no slēdzenes priekšplāksnes līdz cil­indra cauruma centram, plakanām kokā iestrādātām priekšplāksnēm, kā arī ugunsizturīgiem daudz­punktu slēdzenēm, Jūs šeit atradī­siet drošu risinājumu, kas atbildīs Jūsu prasībām.

Alumīnija vai plast­masas šau­r­pro­filu durvīm

Alumīnija vai plast­masas ārdurvīs uzstādot GU daudz­punktu slēdzenes, Jūs izvēla­ties perfekti pielāgotus risinājumus šai pielie­t­ojuma sfērai: Pateicoties speciāliem slēdzeņu risinājumiem, attālumiem no slēdzenes priekšplāksnes līdz cil­indra cauruma centram un roktura aug­stumam, kas ir īpaši pielāgoti šau­rajiem alumīnija vai PVC durvju pro­fi­liem.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019