Durvju aizvērējs

Ja pārzināt durvju vēršanu, izvēle par labu GU ir gluži dabiska. Aizvēršanās pro­cess notiek hidrauliski kontrolētā veidā. Aizvēršanas spēku un aizvēršanas ātrumu varat pielāgot katram durvju platumam un katram durvju svaram.

GU durvju aizvēršanas klāsts piedāvā jums visapt­verošu sorti­mentu ar augšējiem un grīdas durvju aizvērējiem, kā arī speciālus risinājumus fik­sācijas iekārtām vienas un divu vērtņu durvīm, arī prasīgām ēku koncepcijām. Bez drošās un uzti­camās funkcio­nalitātes GU durvju aizvērēji izceļas arī ar savu atbil­stošo dizainu.

Augšā novie­tots durvju aizvērējs
ar vadotni

Tik pat daudzveidīgas kā durvju funkcijas ir arī virsdurvju aizvērēju izman­tošanas iespējas. Ar savu inovatīvo modulāro sistēmu OTS 73x sērija atbilst visiem pielie­t­ojumiem.

Slēpts durvju aizvērējs

Slēptie durvju aizvēršanas mehā­nismi uzsver skai­dras līnijas arhitektūrā un turklāt piedāvā tādu pašu funkcio­nalitāti un drošību kā GU grupas uz virsmas montētie virsdurvju aizvērēji.

Augšā montēti durvju aizvērēji ar roku

GU augšējie durvju aizvērēji ar roku Jums piedāvā daudzveidīgus, montāžu atvieg­lojošus risinājumus vienvērtnes durvīm. Piemēroti arī montāžai pie ugunsdrošajām durvīm un durvīm ar dūmu izolāciju.

Grīdas durvju aizvērējs

GU ražotie grīdas durvju aizvērēji ir iebūvēti grīdā, nepie­sai­stot lieku uzmanību. Iespējams pielāgot jebkuram durvju veidam, nodrošinot lielāku komforta līmeni.

Fik­sējošās sistēmas
DIN EN 1155

Ērta piekļuve ikdienā – kontrolēta drošība, izceļoties ugunsgrēkam. Pateicoties GU ražotajām fik­sējošajām sistēmām, durvis iespējams ilg­laicīgi nofi­ksēt atvērtā pozīcijā, turklāt ugunsgrēka gadījumā tās automā­tiski aizvēr­sies.


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Durvju aizvērēji ar vadotni — jaunā OTS 73x sērija 3,6 MB Lejupielāde