Slēpts durvju aizvērējs

Augstām estē­tiskām prasībām iekš­telpās: slēptie durvju aizvērēji tiek montēti duvju vērtnē, attie­cīgi izpildot visaugstākās prasības pret dizainu un funkcio­nalitāti. Visi slēptie GU durvju aizvērēji ir piemēroti izman­tošanai ar kreisās vērtnes un labās vērtnes durvīm, atbil­stoši DIN stand­ar­tiem, kas paā­trina un atvieglo montāžu.

Izvēlei ir pie­ejami šādi vari­anti:

Slēpts durvju aizvērējs – VTS 73x

Slēpts durvju aizvērējs – VTS 73x Neredzami montēts durvju vērtnē, aizvērtās durvīs aizvērējs un vadotne paliek noslēpti.

Durvju vērtnē iebūvējams aizvērējs

Durvju vērtnē iebūvējams aizvērējs Vērtnes sānos ver­tikāli inte­grēts arkveida, plakanās un slīpās iekšdurvīs.

Pārs­kats par slēptu durvju aizvērēju:

ModelisVTSDurvju vērtnē iebūvējams aizvērējs 

735

2024
Pielie­t­ojums   

vienvērtnes

divvērtņu

Durvīm ar dūmu izolāciju un ugunsdrošām durvīm

Maksimā­lais vērtnes platums (mm)

12509001000

Minimā­lais durvju vērtnes biezums (mm)

403040

Maksimā­lais durvju svars (kg)

15080140

Iestatīšanas funkcijas

Aizvēršanās spēka lie­lumi atbil­stoši stand­artam EN 1154

3-51-22-3

Aizvēršanas ātrums

Durvju gala aizvēršanās

Mehā­niska atvēršanās bremzēšana


X
Materiāli lejupielādei
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nosaukums Faila izmērs Leju­pielāde
Durvju aizvērēji ar vadotni — jaunā OTS 73x sērija 3,6 MB Lejupielāde
CE marķējumsSertificēti montāžai ugunsdrošajās durvīs un durvīs ar dūmu izolācijuPiemērota izmantošanai bezbarjeru būvniecībā atbilstoši standartam DIN 18040