Durvju furnitūra

Vai tās būtu koka, tērauda, alumīnija, plast­masas durvis - visapt­ver­ošajā BKS pro­grammā Jūs not­eikti atradī­siet pareizo durvju furnitūru atbil­stoši Jums nepie­ciešamā pielie­t­ojuma speci­fikai. Kā tirgus līderis eva­kuācijas izejās uzstādāmo panikas durvju slēdzeņu izga­tavošanas jomā mēs Jums izvēlei piedāvājam arī plašu stieņveida rokturu un spiežamo roktur­stieņu klāstu atbil­stoši stand­artam EN 1125. Tāpat arī aizs­argfurnitūru paaugstinātām drošības prasībām uzstādīšanai dzīvokļu ieejas durvīs un objektu durvīs. Un, ja Jums rodas jautājumi par kādu no mūsu izstrādājumiem vai to pielie­t­ojumu, vienkārši sazi­nie­ties ar mums.

Koka vai tērauda durvīm

Koka vai tērauda durvīm ir pie­ejama speciāli pielāgota durvju furnitūra – vie­n­alga, vai Jums būtu nepie­ciešamas rozetes, īsās vai garās uzlikas – un tas viss ar visdažādākajiem virsmas izpildījumiem. Pateicoties tādiem veiktspējas rādītājiem kā aiz­sardzībai pret uzlaušanu, ugun­saiz­sardzībai un atbilstībai eva­kuācijas durvīm izvirzītajām prasībām, BKS durvju furnitūrai ir rak­sturīgs daudzpusīgs pielie­t­ojums.

Alumīnija vai plast­masas durvīm

Šīs sfēras BKS durvju furnitūra ir speciāli pielāgota prasībām, kādas ir izvirzītas alumīnija vai plast­masas šau­r­pro­filu durvīm: šau­rajiem, dažāda biezuma pro­fi­liem mēs piedāvājam plašas izvēles iespējas – pēc vēlēšanās arī atbil­stoši papildu prasībām, kas ietver, piemēram, aiz­sardzību pret uzlaušanu vai ugun­saiz­sardzību un atbilstību eva­kuācijas durvīm izvirzītajām prasībām.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019