Durvju viras

objektu, māju un papildu ieejas durvīm

Durvju dizainu veido durvju kon­strukcija un līdz ar to izvēlē­tais durvju viru veids. Uzņēmums GU piedāvā viru risinājumus, sākot no slēptām virām līdz pat rullīšu viru risinājumiem dažādām apdarēm.

Rullīšu viras objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībai

Ar tikai 22 mm viru rullīšu dia­metru rullīšu vira GU R 816 3D atbilst augstākajām funkcio­nalitātes un dizaina prasībām. Piemērotas augstvērtīgām plast­masas durvīm līdz 160 kg objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā.

Droši ilg­stoši augsti noslogojama

Pārbaudītas saskaņā ar DIN EN 1935 līdz 14. viru klasei, GU G 81x sērijas uzskrūvējamās viras nodrošina optimālu funkcio­nalitāti plast­masas durvīm līdz 160 kg.

Slēpta viru tehno­loģija

Inovatīva tehno­loģija inovatīvam dizainam – slēptā GU C 616-18 FD 3D CONCEALED nodrošina modernu, taisnu līniju dizainu koka durvīm bez durvju līniju pārtraukšanas.

Drošības un dizaina perfekta sas­pēle

Pateicoties izman­tojamībai dažādas koka durvju falču sistēmās, GU durvju viras GU M 516 3D un GU M 416 3D sniedz paaugstinātu iel­aušanas pre­testību ar elegantu optisko izskatu.

Ātri montējama

Viru sērijas GU D 312, GU D 21x un GU D1xx ir radītas arī īpaši koka durvīm ar piemērotiem pārfalču biezumiem.

Smalks biezums

Viras GU A 316 3D un GU A 312 3D ir univer­sāli pielie­t­ojamas metāla durvīm objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā. Tās sniedz iel­aušanas pre­testību un tām ir SKG ser­ti­fikāts līdz 3 zvai­gznēm.


X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019