GU R 816 3D – rullīšu vira

Rullīšu viras objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībai

Ar tikai 22 mm viru rullīšu dia­metru rullīšu vira GU R 816 3D atbilst augstākajām funkcio­nalitātes un dizaina prasībām. Piemērotas augstvērtīgām plast­masas durvīm līdz 160 kg objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā.

Priekšro­cību pārs­kats

 • Slaida un apaļa – tikai 22 mm viras rullīšu dia­metrs – augstvērtīgām plast­masas durvīm objektu un dzīvojamo ēku būvnie­cībā.
 • Paaugstināta iel­aušanas pre­testība, SKG ser­ti­fikāts (2 zvai­gznes)
 • CE ser­ti­fikāts saskaņā ar EN 1935 ar augstāko viru klasi, izman­tojama eva­kuācijas un glābšanas ceļos.
 • Ilg­stoši augsti noslogojama, 14. viru klase, 160 kg noslogojamības vērtība
 • Tieša skrūvēšanas bez blīvēšanas virsmas pārtraukšanas
 • Papildu sti­prināšanas iespējas ar sti­prināšanas spīlēm vai sti­prināšanas plāksni bez blīvēšanas virsmas pārtraukšanas

Izstrādājuma para­metri

 • Viegla, apkopei draudzīga montāža, ko var veikt viens cil­vēks
 • Ātri un ērti iestatāma trīs dimensijās
 • Nenotiek rullīšu nobīde, veicot horizontālo nore­gulēšanu
 • Paaugstināta iel­aušanas pre­testība, SKG ser­ti­fikāts
 • Cie­tināta drošības tapa
 • Papildu sti­prināšanas piederumi
 • Noslogojama līdz 160 kg atkarībā no pro­fila modeļa
 • Viras detaļas no alumīnija
 • Tapas detaļas no pret rūsu izturīga tērauda
 • DIN L / DIN R, izman­tojama ārpusē un iekšpusē
 • Savie­t­ojama ar daudzām PVC sistēmām
 • Bezapkopes gultņu sistēma

X
Filma par uzņēmumu
Filma par uzņēmumu
Valoda: Latviešu
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE marķējums